Utslippene er årsaken

Klimapanelet fastslår så sikkert som de kan at det er menneskeskapte utslipp av klimagasser som er årsak til oppvarmingen. Klimaforsker Lea Svendsen forklarer hvorfor.

Bil som slipper ut eksos
Utslipp fra veitrafikken sto for 17,7 prosent av de norske klimagassutslippene i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Utslipp av fossile klimagasser er årsak til oppvarmingen vi opplever nå. Dette er det ikke lenger tvil om, fastslår FNs klimapanel. Foto: Michael Sohn/AP Photo/NTB