Hvorfor gjør vi ikke mer?

Det er ikke lenger tvil om klimakrisen, sier FNs klimapanel. Så hvorfor gjør vi ikke mer? Vi spør Thea Gregersen, forsker og ekspert på klimapsykologi.

Climate Change Youth Mental Health
Shayanne Summers med hunden Toph, som begge ble evakuert høsten 2020 under en stor skogbrann i delstaten Oregon i USA. Helsearbeidere i delstaten hennes advarer nå mot at flere unge lider av klimaangst, fordi de føler vi alle gjør for lite for å stanse oppvarmingen. Selv om vi vet så mye som vi gjør. Foto: John Locker/AP Photo/NTB