Ekspertintervjuet: – Vi må ha alt, og vi må ha det fort

– Det er ikke enten eller, blått eller grønt hydrogen, sier Mona Mølnvik fra SINTEF.

Hydrogen_verde-y-azul
Produksjon av blått hydrogen krever karbonfangst og -lagring. Skulle alt som forbrukes av naturgass på kontinentet i dag erstattes med blått hydrogen, ville man anslagsvis måtte håndtere 200-300 millioner tonn CO2 i året. Men det er ikke alt: Det vil også være behov for å fange og lagre store mengder CO2 fra andre industrielle prosesser, forteller Mona Mølnvik. (Illustrasjon: JHaland.com)