Ekspertintervjuet: Ustabile isbremmer i Antarktis

Isbremmer i Vest-Antarktis kan være nært et vippepunkt: Kollapser de, kan det føre til en mye raskere forflytning av ismasser ut i Amundsen-havet, og et vesentlig bidrag til havstigningen.

Artboard 1
Breisen som dekker store deler av Antarktis dannes når snøen blir tykk og tung nok. Da blir den nederste snøen presset sammen til is. Som alle andre isbreer beveger isen seg som en seig masse utover til den ender i havet. Enkelte steder vil enden av brearmer legge seg oppå havet og flyte utover. Dette kalles en isbrem. Grunningslinjen er linjen der isen, bunnen og vannet møtes. Utenfor er det isbrem, innenfor er det isbre. Vippepunktet for isbremmene i Antarktis passeres når grunningslinjen presses bakover til den ustabile sonen, der bunnen heller nedover. (Illustrasjon: JHåland)