Ekspertintervjuet: Slik virker en solcelle

Noen stoffer kan lede strøm bedre når de får solstråler på seg. Solceller utnytter seg av dette til å lage energi. Professor Marisa Di Sabatino Lundberg forklarer.

To halvledere med litt ulike egenskaper, N-type og P-type, legges inntil hverandre. Energien i fotonene i sollyset får elektroner i halvlederne til å «hoppe opp» fra ett energinivå til et annet. Samtidig dannes det elektronhull. Det elektriske feltet i P/N-overgangen tvinger elektronene (-) og elektronhullene (+) i hver sin retning, mot elektrodene (de mørkegrå lagene over og under halvlederne). Illustrasjon: Jørgen Håland/jhaland.com

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet