Ekspertintervjuet: Slik virker en brenselcelle

Det går an å bare brenne hydrogen for å utnytte energien. Men mest effektivt er det om man bruker hydrogen til å lage strøm i en brenselcelle.

Denne trekkvognen er et samarbeidsprosjekt mellom Kenworth og Toyota, har vært på veien i litt over ett år, og går på strøm den får fra hydrogenbrenselceller om bord. Hydrogenbrenselceller
kan
brukes i alle kjøretøyer til å
drive elmotorer. De har møtt
sterk konkurranse spesielt
i landtransporten på grunn
av stadig bedre og billigere
batteriteknologi. Men til langtransport, der rekkevidden til batterikjøretøy blir problematisk, kan hydrogen være et bedre alternativ.

Vi støtter <2°C-prosjektet