Ekspertintervjuet: Slik lages hydrogen fra naturgass

Blått hydrogen lages av naturgass med karbonfangst. Professor Hilde Johnsen Venvik forklarer hvordan det gjøres, og hvorfor hun tror vi trenger også det dersom vi skal lykkes med Det grønne skiftet.

Hydrogen_gassreform_gassreform
Naturgass består mest av metan, og av hvert metanmolekyl kan man lage to hydrogenmolekyler gjennom såkalt gassreformering. Utfordringen med denne måten å produsere hydrogen på, er at biproduktet er CO2. Dette må fanges og lagres for at ikke produksjonen skal bidra til den globale oppvarmingen.