Ekspertintervjuet: Overskuddskraft kan bli «ny» energi

Dersom vi produserer mer energi enn vi har bruk for, kan den lagres – i batterier, eller i en annen energibærer. Men ikke alle alternativer er like gode, sier bærekraftdirektør Nils Røkke ved SINTEF.

Fra Block Island-vindparken utenfor kysten av Rhode Island i USA. Vindkraft og solkraft kan produsere mye kraft når etterspørselen er lav, som dermed kan gå til spille. Det går an å lagre denne strømmen i batterier, eller i en annen energibærer som e-fuel. Men e-fuel er som regel ikke det beste alternativet, ifølge bærekraftdirektør Nils Røkke i SINTEF.

Vi støtter <2°C-prosjektet