Ekspertintervjuet: Klima og menneskerettigheter

Klimaendringene truer realisering av menneskerettighetene, ifølge en ny rapport. Fagdirektør Jenny Sandvig ved Norges institusjon for menneskerettigheter forklarer hvorfor.

20201021_Klimarapport_lansering-4
Jenny Sandvig under lanseringen av temarapporten “Klima og menneskerettigheter”, 21. oktober i år. Rapporten tar opp tema som er aktuelle i forbindelse med anken i den såkalte Klimasaken, som nå behandles av Høyesterett. – Men vi tar ikke konkret stilling til om søksmålet bør føre frem, understreker Sandvig. Foto: Hanna Johre/NIM