Ekspertintervjuet: Klima og menneskerettigheter

Klimaendringene truer realisering av menneskerettighetene, ifølge en ny rapport. Fagdirektør Jenny Sandvig ved Norges institusjon for menneskerettigheter forklarer hvorfor.

Jenny Sandvig under lanseringen av temarapporten «Klima og menneskerettigheter», 21. oktober i år. Rapporten tar opp tema som er aktuelle i forbindelse med anken i den såkalte Klimasaken, som nå behandles av Høyesterett. – Men vi tar ikke konkret stilling til om søksmålet bør føre frem, understreker Sandvig. Foto: Hanna Johre/NIM

Vi støtter <2°C-prosjektet