Ekspertintervjuet: Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye?

Vi har aldri hatt så mye kunnskap om klimaendringene. Likevel gjør vi ikke nok for å møte dem. Vitenskapsteoretiker Kjetil Rommetveit prøver å forklare hvor det butter.

NTB_nDedbZHYnxw
Klimademonstrasjon i november 2021 i London. Foto: NTB/AP Photo/David Cliff