Ekspertintervjuet: Hva skal til for å få fart på havvindturbinene?

Skal Norge lykkes med flytende havvind, trengs klare rammer og tydelige mål, sier Ignacio Herrera Anchustegui.

Hywind, verdens første kommersielle, flytende havvindpark, er operert av Equinor, men befinner seg utenfor kysten av Skottland. Equinor er i også i gang med Hywind Tampen, som skal forsyne Snorre- og Gullfaksfeltene med strøm. Med noen regulatoriske grep kan vi gjøre det lettere å sparke i gang flere flytende vindprosjekter, sier Ignacio Herrera Anchustegui. Foto: Øyvind Gravås/Woldcam/Equinor

Vi støtter <2°C-prosjektet