Ekspertintervjuet: Har koronaen gitt oss klimahåp?

Koronapandemien har på mange måter vært tøffest for de yngste, men den kan også ha gitt dem håp om at vi kan gjøre mer med klimakrisen, viser tall fra Norsk medborgerpanel.

Marco-Verch
Spesielt unge mennesker oppgir å ha fått mer håp om at klimakrisen kan løses etter koronapandemien. – Det betyr dermed at vi kanskje har en mulighet til å endre adferd nå. Vi kan aktivt velge om vi vil gå tilbake til ting slik de alltid har vært, eller om vi vil benytte anledningen til å gjøre noen endringer før vi faller tilbake i gamle spor. Derfor kan både politikere, arbeidsgivere og enkeltpersoner legge til rette for nye og bedre vaner når hverdagen kommer tilbake, sier Thea Gregersen.