Ekspertintervjuet: E-fuel krever drahjelp for å bli lønnsomt

Kan man produsere drivstoff av fanget karbon bærekraftig, er det et spennende alternativ, mener Hans-Aksel Haugen.

Med fanget CO2, vann og strøm kan man lage flere ulike drivstoff som kan fylles på vanlige forbrenningsmotorer. Disse kan også kan under gitte forutsetninger være karbonnøytrale, siden de kan lages av fornybar energi og ikke-fossile innsatsmidler. Men produksjonen er energikrevende, og produktet blir ikke lønnsomt uten litt drahjelp, sier Hans-Aksel Haugen i SINTEF. Foto: Norsk e-fuel

Vi støtter <2°C-prosjektet