Ekspertintervjuet: Derfor tror NVE at vi får 7 TWh norsk solkraft i 2040

Men mye er usikkert i prognosen, og noe er holdt helt utenfor. Jarand Hole i NVE forklarer.

50503416718_b25c206dd3_k
Ved starten av 2019 var det ifølge Multiconsult installert ca 68 MW solkraft i Norge. Dette tilsvarer ca. 0,06 TWh produksjon i løpet av et år. Men kapasiteten vokser nå eksponentielt: .I fjor alene ble det installert 40 MW solkraft i Norge. NVE tror veksten kan øke i mange år, og anslår at det kan bli produsert 7 TWh energi årlig fra solkraft alene i 2040.