Ekspertintervjuet: Bråtebrenning motvirker villbranner

Tradisjonelle måter å skjøtte kystlandskapet vårt på kan hjelpe oss i møte med klimaendringene. Forsker Siri Vatsø Haugum forklarer.

2
Uten kontrollert bråtebrenning, som her, og beite gror kystlyngheien igjen. Da blir det lettere villbranner i tørkeperioder om sommeren, forklarer Siri Vatsø Haugum: – Du får en opphopning av biomasse, altså mer brensel, og store, sammenhengende gjengrodde areal som det kan brenne i. Og dette skjer nær hus og hytter – fordi kystlynghei finnes der folk alltid har bodd langs kysten, sier hun.