Norges klimagassutslipp nær uendret i 2021

Utslippene falt med 0,3 prosent i 2021 sammenlignet med koronaåret 2020. Se hvor mye regjeringen har igjen å kutte for å klare klimamålet for 2030.

tilnull-utslipp-2021