EUs taksonomi kommer hjem til oss med boliglånene

Når bankene snart må rapportere på hvor stor andel av utlånene som er grønne, er boliglånskundene viktige. Flere lån til energieffektivisering øker den grønne andelen. Slik blir folk flest en del av EUs taksonomi.

Mann legger gulvvarme i bolig
Lån til energieffektiviseringstiltak som gulvvarme (bildet) øker bankenes andel grønne lån i porteføljen. (Foto: Enova)