Er norsk vannkraft taksonomi-kompatibel?

I 2022 blir norske bedrifter målt etter EUs mye omtalte taksonomi for bærekraftige investeringer. I denne artikkelen ser vi på hva det betyr for norske kraftprodusenter.

Klimarisiko_Artikkel_illustrasjon_vannkraft
(Illustrasjon: Ørjan Ingvaldsen, Haltenbanken / Norsk klimastiftelse).