Norsk industri ligger på EU-toppen i CO2-kompensasjon

Den kraftkrevende industrien i Norge ligger på toppen i Europa når det gjelder CO2-kompensasjon. I de ti neste årene må staten ut med 70 milliarder kroner til de norske selskapene, viser forsiktig anslag fra Miljødirektoratet.

Norsk Hydros aluminiumsproduksjon vil være berettiget CO2-kompensasjon.
Foto: Norsk Hydro