Han leder samtalene med EU om gassmarkedet

Norge og EU har nedsatt en felles arbeidsgruppe som skal se på tiltak for å få ned gassprisen. EU-ambassadør Rolf Einar Fife leder arbeidet fra Norges side.

Rolf E Fife og Anniken Huitfeldt ved møtebord
Norges EU-ambassadør Rolf Einar Fife leder santalene om gassmarkedet fra norsk side. Her sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt under EØS-rådsmøtet i mai. Foto: EU-delegasjonen