Vil Europa fase ut naturgass til 2050?

En strategi for utfasing av naturgass til 2050 kan være både det mest klimavennlige og mest lønnsomme alternativet for EU og Storbritannia.

Lavere importregning er en av grunnene til at EU kan komme til å fase ut gass, mener artikkelforfatteren. Her fra produksjon av rør til gassrørledningen NordStream. (Foto: Gazprom)

Våre støttespillere