Tesla varsler store fremskritt i batteriteknologi – den elektriske transportrevolusjonen skyter fart

Det er kun kostnader og begrensninger ved batteriene som har holdt de elektriske løsningene tilbake. Dette er nå i rask endring. Batterirevolusjonen fører til en transportrevolusjon.

Tesla vil mer enn halvere batterikostnadene på få år. Bilde fra presentasjonen på selskapets «Battery Day» 22. september 2020 viser de ulike kostnadselementene ved batteriproduksjon og integrering i bilen. (Kilde: Tesla.com)