Spenstig forsvar for politisk blindspor

Bokmelding: Marius Gulbranson Nordby argumenterer betre juridisk enn politisk for det tapte klimasøksmålet. Men morosam er han å lesa uansett.

Jordklode av is smelter utenfor Høyesterett i Oslo
11. november 2020 startet Høyesterett behandlingen av klimasøksmålet mot staten. (Foto: Ørn E. Borgen / NTB).