Snø og ski – en del av norsk folkesjel og nasjonaløkonomi

Norge kan mot midten og ved slutten av dette århundret ha mistet mye av den vinteren vi kjenner.

Mens snøen blir mer sjelden i lavlandet, vil høyereliggende fjellstrøk være mer snøsikre. (Foto: Shutterstock)