Sesongvarsel antyder mye nedbør

Nytt sesongvarsel fra klimavarsling.no for august og september: Foreløpig ser det ut til at det vil komme en del nedbør, etter hvert også på Østlandet.

europakart med klimavarsel for nedbør august 2022
Sesongvarsel: Sannsynligheten for at august 2022 blir våtere enn normalt (der normalen er gjennomsnittet i referanseperioden 1993–2021).