Regjeringen har glemt småbedriftene i det grønne skiftet

Småbedrifter som arbeider med varmepumper, solenergianlegg og energieffektivisering, er glemt av regjeringen i Grønn tiltakspakke. Vi ber Stortinget sikre at Enovas støtteordninger for slike viktige miljøtiltak styrkes, skriver 22 organisasjoner.

nergitiltak i bygg gir rask sysselsettingseffekt, og bidrar til å utløse privat kapital til investeringer, skriver artikkelforfatterne. Her fra oppgradering av et borettslag på Kattem i Trondheim.

Våre støttespillere