Norsk utenrikspolitikk i en varmere verden

Klimakrisen gir tunge argumenter for å knytte Norge enda nærmere til EU, og for å samarbeide tettere med Kina, skriver Thomas Boe Hornburg og Ole Jacob Sending. Å hindre dramatiske klimaendringer bør ha høyeste prioritet i norsk utenrikspolitikk.

Utenrikspolitisk bør en hovedprioritet for Norge være å utforske hvor langt vi kan gå i å utvikle flere og tettere samarbeid med Kina – og hva innholdet i et slikt samarbeid kan være innen klima, energi og teknologi, skriver artikkelforfatterne. Her fra det norske statsbesøket i Kina i 2018.

Våre støttespillere