Norges vei til klimamålene: kutte hjemme eller i Europa?

Klimaavtalen med EU forplikter Norge til å kutte utslipp med 40 prosent innen 2030. Deler av kuttene kan tas i EU/EØS-land hvis Norge ønsker det. Regjeringen må ta et første valg om dette allerede innen utgangen av 2019.

solberg_tusk_pkonf_
Fleksibilitet til å ta klimakutt i Europa istedenfor hjemme – kjekt å ha? Her statsminister Erna Solberg i Brussel hos president for Det europeiske råd Donald Tusk.