Med skylappene på

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen avslører i sitt svar til Karl Ove Knausgård i Aftenposten hvordan skylapper fungerer i en potensiell «sunset industry».

Våre støttespillere