Look to Norway – Klimasøksmål i klimaendringane sin tidsperiode

Oljefondet gjer Noreg svært utsett for framtidige klimasøksmål. For å redusere sjansane for tap bør norske myndigheiter setje fondet i arbeid for raskare energiomstilling og klimatilpasning.

SØKSMÅLSRISIKO: Vi vil framover sjå små aktørar i samfunnslivet, som kommunar, små bedrifter, foreiningar og einskildpersonar, gå til søksmål for den skade dei lid på grunn av klimaendringar. Noreg med sitt store «oljefond» må vere førebudd, skriv artikkelforfattarane.

Våre støttespillere