Ikkje gløym fornybarbedriftene i den grøne omstillinga

Grøn omstilling av leverandørindustrien kan neppe kompensere fullt ut for den nedgangen i oljeaktiviteten som vil komme. Derfor må vi bygge ut fornybarindustrien og anna grøn industri slik at den kan ta ein større del av sysselsettinga.

Enova bør auke sin støtte til energiøkonomisering og solenergi. Det kan få fart i ein marknad som skaper mange lokale arbeidsplassar, skriv artikkelforfattaren. Her frå Posten sitt logistikksenter på Torgård sør for Trondheim sentrum.

Våre støttespillere