Ikke oppblåste tall i CCS-rapport fra SINTEF

– Om vi legger til grunn at verden gjør alvor i at jorda ikke skal bli mer enn 1,5 grader varmere, og styrer etter et scenario om å nå målet med 2/3-sannsynlighet, så er våre fremtidsscenarioer for CCS moderate og realistiske, skriver Sigmund Størset.

Våre støttespillere