Hydrogenteknologien er moden og Vegvesenets anbefaling er klar

Statens vegvesen anbefaler hydrogendrift på Vestfjordsambandet. Både fra et nærings- og klimaperspektiv vil det fremstå som uforståelig dersom regjeringen velger å gå på tvers av dette rådet, skriver aktørene som vil levere hydrogen til fergene.

Vestfjordsambandet mellom Bodø og Moskenes ytterst i Lofoten bør bli lyst ut med hydrogenferge, mener artikkelforfatterne, som representerer en gruppering som vil levere hydrogen til prosjektet.