Fastlåst i CO2-fangst

Tilhengerne av CCS blir hengende ved en overbevisning de har investert mye prestisje i selv når faktisk utvikling taler for at man bør endre kurs.

Våre støttespillere