Europa skal omstilles til en sirkulær økonomi – henger Norge med?

EU vil ha bærekraftig ressursbruk i alle ledd og en «right to repair». Den nye omstillingsplanen vil få stor betydning for norsk næringsliv, og det haster å få opp farten her hjemme.

Tekstiler og klesproduksjon er blant de prioriterte bransjene når Europa skal omstille seg til en sirkulær økonomi, mener Europakommisjonen. (Foto: Inditex)