Det er ikke noe reelt alternativ til biodrivstoff

Biodrivstoff representerer både svakheter og utfordringer. Men det er ikke noe alternativ til biodrivstoff hvis Norge skal nå sine klimamål. Å kritisere uten å komme med reelle alternativer, blir for lettvint.

I godstransporten er biodrivstoff er nødvendig, skriver Askos styreformann Torbjørn Johansson. (Foto: Asko)

Våre støttespillere