Den tredje pol og klimaendringer i Kina

Det tibetanske høylandet befinner seg midt i troposfæren der mye av været blir til. Framtiden til snø- og ismassene på «den tredje polen» spiller en viktig rolle for milliarder av mennesker og mulige klimaendringer i Kina.

Det tibetanske platået (oransje, rødt og hvitt), ofte omtalt som «den tredje pol», er hjem til noen av de høyeste fjellene i verden. Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center/Scientific Vizualization Studio