Bilavgiftene: Når (og hvordan) kommer elbil-moms?

Mulig innføring av elbil-moms og andre endringer i bilavgiftregimet blir et viktig tema frem mot valget. Når og hvordan skal dagens avgiftssystem endres?

Audi e-tron

Våre støttespillere