Behagelige løgner om petroleum, energi og klima

Disse behagelige illusjonene – eller løgnene – lar Norge og nordmenn leve godt i sin petroleumsboble.

Våre støttespillere