2 grader global oppvarming – hva så?

Ser man på kombinasjonen av de viktigste betingelsene for menneskenes liv, blir en 2 grader varmere jordklode vanskelig for alle. Veldig vanskelig.

Siden havnivået stiger jevnt og trutt, vil alle variasjoner i vannstanden i framtiden nå et høyere nivå, skriver artikkelforfatterne.