Statlige milliarder til CO2-kompensasjon: Still klimakrav til industrien

Norge bør følge Finland: Still klimakrav til industrien som betingelse for milliardene den får i CO2-kompensasjon, skriver Anne Marit Post-Melbye i ZERO.

Oversiktsbilde kveld Glencore nikkelverk i Kristiansand
Kraftintensiv industri, som Glencore nikkelverk i Kristiansand, får statlig kompensasjon for økte kraftkostnader som følge av EUs kvotesystem. (Foto: Glencore)