På tide å tenke nytt om internasjonale klimamøter: Kvotehandel må bort

Hvis neste klimatoppmøte skal kunne levere resultater for klimaet, må kvotehandel gravlegges for godt og all oppmerksomhet rettes mot faktiske utslippskutt.

Utilstrekkelig handling i Madrid: Når vi vet at alle land må samarbeide om å kutte så mye utslipp vi kan så raskt som mulig, i alle sektorer, er internasjonal kvotehandel basert på oppblåste referansebaner kun et verktøy for utsettelser og skuffelser, skriver artikkelforfatteren.

Våre støttespillere