Oljefondet i vind og sol: Bra oppspill fra Siv Jensen

Finansminister Siv Jensens åpning for at Oljefondet kan investere i fornybar energi er et bra oppspill. Stortinget har fått «lillefingeren», og bør svare i form av en tydelig bestilling til regjeringen om økende volum og ambisjon.

Oljefondet kan bli investor i offshore vind. Her fra danske Middelgrunden.

Våre støttespillere