Noregs store klimarisiko

Hadde Noreg vore eit aksjeselskap, ville aksjonærane for lengst ha tvinga fram meir openheit om statens klimarisiko. Erna Solberg ville ikkje hatt tillit som konsernsjef om ho hadde vist like liten interesse for Noregs samla fossile eksponering som ho gjer som politikar.

TEK STOR RISIKO: Gjennom eigarskapet, direkteinvesteringar, fondsforvaltning og skattesystem bidreg statsminister Erna Solberg til at den norske stat møter framtida med ein tung eksponering mot det fossile. Foto:

Våre støttespillere