Look Up! Klimakampen krever en vitenskapelig vurdering av alle alternativer, også de skumle

Geo-engineering eller ‘klimafiksing’ kan få det det til å gå kaldt nedover ryggen på noen og enhver av oss. Men betyr det at vi ikke skal forske på denne typen klimaløsninger? Er berøringsangst en god strategi?

Nyplantet_skog_-_Flickr_-_Landbruks-_og_matdepartementet

Det kan hende det trengs atskillig mer omfattende tiltak for å oppnå negative utslipp enn planting av skog, skriver artikkelforfatterne.