Klimapolitikk i gjørma

Vi skal ikke ha nasjonale ambisjoner for klimakutt lenger. Stortingsflertallet har avlyst norske klimamålsetninger.

Våre støttespillere