Kjøtt og klima: Rapporter fra kjøttbransjen viser dramatiske utslag for landbruket

Lavere kjøttforbruk vil true deler av landbruket, men det er ikke så svart for bygdene som kjøttbransjen vil ha det til. Nye rapporter fra Nibio og Menon har «input» som nødvendigvis vil gi som resultat at utkant-Norge rammes hardt.

Raskt fall i kjøttforbruket vil føre til store endringer i landbruket – med nedleggelser og tap av arbeidsplasser, ifølge utredninger som er gjort for kjøttbransjen. (Foto: Bo Mathisen, Tine)

Våre støttespillere