IEA-rapporten: Hva bør være Norges svar? Klimavern + massiv satsing på fornybar energi

Årets utgave av IEAs World Energy Outlook er nok en fortelling om at klimautslippene øker og at vi er på feil kurs. Derfor må vi løfte debatten om hvordan Norge kan bidra mer til store globale klimakutt.

Det trengs massive volum ny fornybar energi over hele verden for å nå Paris-målene.