Grønne muligheter i smartere ressursbruk

Næringslivet må gripe mulighetene som ligger i grønn digital innovasjon.

Når digitale løsninger overtar for gammel teknologi kan det oppnås store ressursbesparelser. Samtidig medfører produksjon og bruk av digitale løsninger også utslipp. Dette er en bordtelefon fra Elektrisk Bureau, ca. 1932 (foto: Berger Museum, CC: by-sa)

Våre støttespillere