Grønn vekst er mulig og ønskelig

Nøkkelen til reell grønn vekst er å eliminere ressurssløsing, ikke verdiskaping.